Talep Formu

Firma : * İlgili İkişi : * Faks No : E-Mail : * Kalite For No : Vergi Dairesi : * ...

Taşınan Eşya Cinsleri

EŞYANIN İSMİ                                                                                                                          KOD NO A Ağaç Artıkları ...

Karayolları Özel Yük Taşıma İzin Belgesi

Karayolları Trafik Yönetmeliği 128. maddesi: Araçların Ölçü ve Ağırlıkları : Madde 128 - Karayolunda trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar ve karayolu yapısına zarar vermeden güvenle seyredebilecek ağırlıklar şunlardır; Araçların boyutları ve ağırlıkları a- Azami genişlik .................................................................................. : ...

Uluslararası E - Yolları Ağı

İkinci Dünya Savaşından sonra 16 Eylül 1950’de Cenevre’de “Uluslararası Ana Trafik Arterleri Oluşturulması Deklarasyonu” (AGR) Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) (United Nations/Economic Commission for Europe (UN/ECE)) tarafından hazırlanmıştır. () Türkiye, AGR Uluslararası Yol Ağının Güneydoğu Avrupa uzantısında yer almaktadır. AGR hükümlerine göre Avrupa’dan Türkiye’ye iki ana arter ...

Uluslararası Ticaret Evrakları Hakkında

Uluslararası Ticaret; makro planda Dünya Ticaret Örgütü'nü Kuran Anlaşma, iki taraflı veya çok taraflı anlaşmalar, ülkelerin kendi ulusal mevzuatı, uluslararası ticari teamüller ve geleneklere göre yapılır. Yapılan ticari işlemlerin güvenirliğini sağlamak ve sorunsuz işleyebilmesi için, ilgili belgelerin düzenli, birbiri ile irtibatlı ve kurallara uygun olarak düzenlenmesi gereklidir. Genel olarak uluslararası ...

Demiryolu Seferleri

TÜRKİYE-PAKİSTAN ARASINDA YÜK TRENİ SEFERLERİ BAŞLATILDI İstanbul-Tahran-İslamabad arasında yük taşıyacak konteyner tren seferleri, 15 Temmuz 2012 tarihinden itibaren karşılıklı olarak yeniden başlatılmıştır. Türkiye, İran ve Pakistan güzergahında toplam 6 bin 543 kilometre yol alan trenin ilk etapta 18 gün olan seyir süresi, daha sonra 11 güne düşürülecektir. İzmit-Köseköy’den kalkan trene farklı noktalardan ...