Uluslararası Ticaret Evrakları Hakkında

Uluslararası Ticaret Evrakları Hakkında

Uluslararası Ticaret; makro planda Dünya Ticaret Örgütü'nü Kuran Anlaşma, iki taraflı veya çok taraflı anlaşmalar, ülkelerin kendi ulusal mevzuatı, uluslararası ticari teamüller ve geleneklere göre yapılır. Yapılan ticari işlemlerin güvenirliğini sağlamak ve sorunsuz işleyebilmesi için, ilgili belgelerin düzenli, birbiri ile irtibatlı ve kurallara uygun olarak düzenlenmesi gereklidir. Genel olarak uluslararası ticarette kullanılan belgeleri 5 grupta toplamak mümkün. Bunlar :

Ticari Belgeler

Faturalar ( Proforma Fatura, Orijinal / Ticari Fatura, Tasdikli Fatura, Navlun Faturası), Çeki Listesi, Koli Listesi, Gemi Ölçü Raporu, İmalatçı Analiz Belgesi, Kontrol-Gözetim Belgesi,

Resmi Belgeler

Dolaşım belgeleri (ATR – EUR1), Menşe Şahadetnamesi, Kontrol Belgeleri, Konsolosluk Faturası, Uygunluk belgesi, Sağlık Sertifikası, Veteriner sertifikası, Helal Belgesi, Koşer Belgesi, Radyasyon Belgesi, Boykot / Kara Liste Sertifikası, A.T.A Karnesi.

Taşıma Belgeleri

Karayolu Konşimentosu, Deniz konşimentosu, Hava Konşimentosu, Özellikli konşimentolar, diğer konşimentolar.

Sigorta Belgeleri

Sigorta Poliçesi, Sigorta Mektubu, Sigorta Poliçesi, Sigorta Sertifikası.

Finansman Belgeleri

Poliçe, Bono, Rehin Senedi, Antrepo Makbuzu, Teslim Emri, Kontrol ve Numune Alma Yetki Belgesi.